Velkommen i Kreds 42

Velkommen til kreds 42


Vores træningsprincipper bygger på positive indlæringsmetoder.

Vores erfaring er at ved at arbejde med ros og belønning, får man en glad og arbejdsivrig hund, som vil yde en indsats for sin ejer.

Hunde der får lov at bruge deres evner, er glade og velfungerende hunde.

Vi gør meget ud af at introducere nye hundeførere til disse principper, så det bliver et gennemgående tema i arbejdet med hunden. Vores holdninger er meget klare.

Sker der noget uhensigtsmæssigt i træningstiden, skal du tage kontakt til bestyrelsen, som så vil handle efter Schæferhundeklubbens bestemmelser.

Har du lyst til at melde dig til eller høre lidt mere om dine muligheder, så kig dig omkring på hjemmesiden, ring til os, eller kom ud og besøg os på en træningsaften.

 Hjemmesiden

Her på hjemmesiden, kan du finde information om klubben, vores aktiviteter samt mulighederne for medlemskab af klubben.

Alle medlemmer i kreds 42 skal være medlem af Schæferhundeklubben.