Forside

VELKOMMEN TIL

KREDS 42

HEDENSTED

Tirsdag den 2 Marts starter vi træningen op igen kl 1830


Vi må være 25 på pladsen


HUSK Corona regler

DJI_0388
2020 130
DJI_0381
DJI_0383
DJI_0385
2020 041
15-9-2019 043
DJI_0378
IMG_2868
IMG_2830
DJI_0379
2020 043
DJI_0390
12-5-2019 574
DJI_0380
PA141849

                                                                                                               Hedensted, den 09-03-2021.


                 Der indkaldes hermed til generalforsamling i kreds 42, Hedensted.                      Tirsdag den 27/4 2021 kl.1900 i klubben.Dagsorden:


a. Valg af dirigent.
b. Valg af 2 stemmetæller.
c. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
d. Brugshunderådes kontaktperson orienterer.
e. Kredskasseren fremlægger det revideret regnskab til godkendelse - meddelse af ansvarsfrihed
f. Indkommende forslag.


g. Valg af:
     Formand (Bjarne Kristensen modtager genvalg)
     Sektærer ( Morten Jensen modtager genvalg)


2 Bestyrelsesuppleanter
Revisor
Revisorsuppleant
Kredsrepræsentanter
Suppleanter for kredsrepræsentanter

h. Evt.


Forslag som ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes
skriftligt til kredsformanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdes.


Husk:


- Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. Brev.
- Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med
  minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for
  generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontigent.
- Ungdomsmedlemmer har ikke stemmerat.
- Dokumentation for betalt træningsgebyr alene giver ikke stemmeret.


Med venlig hilsen


Kreds 42 Hedensted


Bjarne Kristensen
Nysebberupvej 45
8723 Løsning.