Forside

VELKOMMEN TIL

KREDS 42

HEDENSTED

DJI_0388
2020 130
DJI_0381
DJI_0383
DJI_0385
2020 041
15-9-2019 043
DJI_0378
IMG_2868
IMG_2830
DJI_0379
2020 043
DJI_0390
12-5-2019 574
DJI_0380
PA141849

KREDSGENERALFORSAMLING


Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling i kreds 42 – Hedensted, torsdag d. 11. januar 2024 kl. 19.00 i klubhuset Kildeparken 5, 8722 Hedensted.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg:
 7. a) Valg af næstformand for 2 år (På valg er Morten Jensen)
 8. b) Valg af kasserer for 2 år (På valg er Janni Uth)
 9. c) Valg af sekretær for 2 år (På valg er Tina Nørgaard)
 10. d) Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år (På valg er Peter Jensen)
 11. e) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år
 12. f) Valg af revisor for 1 år
 13. g) Valg af revisor suppleant for 1 år
 14. h) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.
 15. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tirsdag d. 2. januar 2024.

Stemmeberettigede og valgbare er:

 

 • alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark og kreds 42 - Hedensted, forud for generalforsamlingen
 • Rettidigt betalt kontingent. Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen.
 • Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

 

Kredsen giver kaffe/te m/brød under generalforsamlingen.

 

Af hensyn til forplejning beder bestyrelsen om, at man tilmelder sig i Caniva. Dette er dog ikke et krav for deltagelse.

 

 

Sponsor til Julefrokost 18-11-2023


Estate Horsens

Dyr og fritid - Hedensted

Dyrlægerne Hedensted

Optikker Frandsen - Vejle

Hans Laursen - Vejle

Havlykke Planteskole - Juelsminde

Jysk Hedensted

Rema 1000 Hedensted

Dæk kompaniget

Restaurant Møller Juelsminde

Kennel Snested

Team Snested

Rie

Stig

Bent

Anita

Bjarne og Helle

Helle og frits Marx

Tina og Morgens

Jannie og Peter


Kreds 42 siger tak til alle sponsorerne