2017

Bestået prøver 2017

11/03-2017


UPH


Snested Qaiser - Bjarne Kristensen

Snested Qing - Kajverner Thomsen

Snested Queen Snowshy - Lisbeth Rygård

Arijels Odessa - Margit Andresen
29/04-2017 


Færdselsprøve


Asdal Gento - Søren

Snested Qaiser - Pia Holm

Snested Quieen Snowshy - Lisbeth Rygård


IPO 1


Mai Tuk Wega - Arne Sørensen

Snested Qing - Kajverner Thomsen
11/08-2017


Avlskåring i kreds 42


Mai Tuk Wega - Arne Sørensen

Snested Quing - Kajverner Thomsen

Snested Miss Mia - Bjarne Kristensen


Am. avlsmønstret


Ariel Odessa - Margit Andresen
30/09-2017


Færdelsprøve


Isak - Sonja Jensen


IPO 1


Kochen Quba - Søren Nygård

Gatauri Bob - Jimmy Christensen


AB begynderprøve


Snedsted Isa - Eva Schriver

16/12-2017


Færselsprøve


Smedebakkens Mitzi - Jacob Platz


IPO 1


Dobergårdens Forever Payton - Hanne Munkholm


IPO 3


Snested Quing - Kajverner Thomsen
Udenbys bestået prøver

04/02-2017


Færdselsprøve Kreds 64 Them


Snested Qing05/05-2017


IPO 1 Kreds 64 Them


Snested Miss Mia - Bjarne Kristensen19/11-2017


IPO 2 Kreds 64 Them


Snested Qing - Kajverner Thomsen