Træning

KREDS 42, vedr. træning


Schæferhundeklubben Kreds 42, Hedensted er beliggende i naturskønne omgivelser. Vores klub er en schæferhundeklub, men IKKE kun for schæferhunde..

Kredsen kan tilbyde træningsfaciliteter til mange forskellige former for hundearbejde, idet vi er tæt placeret ved motorvejsafkørselen til Hedensted, og har god adgang til både marker, skov og vand.

Vi kan tilbyde hvalpe/begynderhold, ung hunde- samt konkurrencehold, øvede.

Hvalpehold, ung-hunde hold/konkurrencehunde og øvede hold med henblik på de forskellige IPO prøver er primært for alle med schæferhunde og brugshunde.

Til aftentræning forefindes lysanlæg så pladsen bliver oplyst.

Kamp- /og muskelhunde optages IKKE på vores hold!!

Hvis du ikke er medlem af klubben, kan din brugshund kun få lov at deltage i gruppe C ved at betale for et "gæstebid". Forhør dig hos figuranterne.

Ved tilmelding/indskrivning bedes du medbringe din hunds vaccinationskort, udvidet hundeansvarsforsikring (hvis du vil benytte dig af gruppe C træning), og evt. stambog

Indmeldelsesblanket til Kreds 42 se under links.


Adressen

Kildeparken 5,

8722 Hedensted - motorvejsafkørsel 58


Du kan også maile til os: formand@schaeferkreds42.dk

TRÆNINGSTIDER

Tirsdag

Med træner

Spor

Kl. 17.30

(Alle hjælper hinanden)

Hvalpe/Begynderhold

Brugshunde

Kl. 19.00

Unghunde/konkurrencehunde

Brugshunde

Kl. 18.30

Øvede hunde

Brugshunde

Kl. 19-19.30

Gruppe C

Brugshunde

Kl. 19.45Torsdag

Med træner

Spor

Kl. 17.30

(Alle hjælper hinanden)

Hvalpe/Begynderhold

Brugshunde

Kl. 19.00

Unghunde/konkurrencehunde

Brugshunde

Kl. 18.30

Øvede hunde

Brugshunde

Kl. 19-19.30

Gruppe C

Brugshunde

Kl. 19.45

OBS! I vinterperioden er der sportræning søndage, mens det er lyst. Tidspunkt aftales mellem deltagerne.


Forudsætning for gruppe C arbejde:


Både tirsdag og torsdag er der mulighed for gruppe C arbejde for brugshundene. Som hundefører SKAL man udføre både spor og lydighed, inden man kan begynde på C-arbejdet.


Vores sport har delmomenterne Grp. A - spor, Grp. B - lydighed og Grp. C - forsvarsarbejde. Derfor træner man også alle tre dele!


Med passende mellemrum viser man sportræneren hvordan det går med spor, og lydighedstrænerne hvordan ens lydighedstræning går. Man har ALTID trænet lydighedstræning inden grp. C.


Hvis man ikke går på hold, og dermed selvtræner - så gælder SAMME ovenstående regler.


Hvis man er forhindret eller ikke kan træne en enkelt aften i ny og næ, aftaler man det med en af klubbens trænere.


Hunde med adfærdsproblemer på træningspladsen, kan (af bestyrelsen) til hver en tid blive frataget retten til at have grp. C arbejde for en periode. I den periode forsøger man at rette op på problemstillingen. Hvor vidt man er nået til en problemløsning, vurderes af trænere og figuranter. Det er altid trænere og figuranter der tager stilling til om problemet er løst, da det er er dem der har det fornødne overblik og hjælper klubbens medlemmer med at nå længst muligt i deres træning.


Man skal selvfølgelig selv kunne føre sin hund.


Gruppe C - hvis du ikke er medlem af klubben, skal du betale for et "gæstebid". Forhør dig ved figuranterne for nærmere oplysninger!!


Vi kører med en tavle til gruppe C arbejdet, så I kan se hvornår I skal holde jer klar og figuranterne kan se, hvem de får ind efterhånden.


Respekter de hundeførere, der er inde ved Gruppe C ved at holde jer klar uden for pladsen.


Få en navnebrik udleveret ved en fra bestyrelsen. Vi har også brikker til gæster.